undefined

חולים

עוצרים את שרשרת ההדבקה!

קורונה ישראל

נגיף הקורונה - covid-19 כבר כאן בישראל, רשויות המדינה עושות כל מאמץ להקטין ככל הניתן את התפשטותו בישראל. ההשלכות כבר כבדות על המשק והחברה בישראל.

האפשרות לבלום אותו היא אחריות חברתית, בידנו להתגבר עליו, יש להישמע להנחיות משרד הבריאות והגופים הרלוונטים, להקפיד על ההוראות ובע"ה עוד נתגבר עליו.

באתר 'קורונה ישראל' תוכלו למצוא את כל המידע על הנגיף, כל ההנחיות והודעות משרד הבריאות, מקומות נגועים, העדכונים, המספרים המועודכנים,  והדרכה למבודדים וסביבתם.

עזרו לאתר מוקדי התפרצות בכך להציל חיים על ידי מילוי שאלון קצר פעם ביום. יוזמה של חוקרים ממכון ויצמן ומהאונ' העברית:

 

המידע באתר מתוך פרסומי משרד הבריאות. 

       שתפו את האתר לחברים והצילו חיים! רק ביחד ננצח!